Den 17. marts 2015 blev der afholdt et møde i Ørsted kirke, hvor biskop Peter Fischer-Møller fastlog, at formålet med mødet var, at finde en løsning på kirkens fugtproblemer, så kirken kan tages i brug igen. Samtidig blev det drøftet, om det er muligt at åbne kirken, mens det udvendige renoveringsarbejde pågår. Derefter måler man effekten af det udvendige renoveringsarbejde i et års tid eller mere.

Provstiudvalget har besluttet at tildele Ørsted-Dåstrup menighedsråd midler fra 5% puljen til at dække omkostningerne ved den indvendige reetablering af Ørsted kirke i forbindelse med genåbning af kirken.

Der er nu givet tilladelse til gennembrydning af kirkemur for opstilling af affugter, og der er foretaget almindelig rengøring og afrensning i kirken. Desuden er orglets udvendige sider også blevet rengjort.  Arbejdet er blevet udført af firmaet Micro Clean. Rengøring af kirkens historiske inventar udføres af Nationalmuseet i uge 35(fra mandag den 24. august og syv dage frem).

Th.Frobenius og Sønner har påbegyndt kemisk afrensning af orglet pga. borebiller, men har måttet opgive behandlingen, da orglets træ bliver svampeagtigt og malingen bobler op. Derfor skal der berammes et møde for at finde en mere holdbar løsning på dette problem.

Høstgudstjeneste i Ørsted kirke den 20. september kl. 10.30:

Vi er nu nået så langt mht. renovering af Ørsted kirke, at kirken kan genåbnes, selv om der fortsat foregår et indvendigt istandsættelsesforløb i kirken. Dette fejres med en festlig høstgudstjeneste, en flot pyntet kirke, og Dåstrup ungdomskor kommer og synger dejlige salmer.

Efter gudstjenesten serveres en let anretning.