Ørsted-Dåstrup menighedsråd afholder menighedsrådsmøder følgende datoer i 2019:

Menighedsrådsmøderne starter kl. 19.30 og ligger altid på tirsdage:

15/1,

12/2,

12/3,

9/4,

7/5,

4/6,

13/8,

10/9,

8/10,

5/11.