Kirken har nu været lukket i over 2 år, og nu sker der endeligt noget.
På et stormøde i kirken den 17 marts, med biskoppen i spidsen blev omfanget af istandsættelsen  besluttet og godkendt.
Ørsted kirke har igennem mange år døjet med forhøjet luftfugtighed, hvilket ikke er godt for det historiske inventar.
Derfor laver man nu en udvendig sikring som vil mindske fugttilførsel til kirken, i form af dræn og ny pigbro, samt mindre ændringer på terrænet ved forpladsen.
Taget over kor bliver tætnet, og en mindre rådskade udbedret.
Inde i kirken bliver der foretaget en rengøring af det historiske inventar, orgel bliver renset for borebille, og intoneret.
Det etableres en affugter i kirken krybekælder, som skal bidrage til sænkning luftfugtigheden.
Når alle disse tiltag er færdige, åbner kirken igen, forventeligt inden første søndag i advent 2015.
Ørsted-Dåstrup menighedsråd er glade for det fine fremmøde og den store interesse for Ørsted kirke i forbindelse med informationsmødet, der blev afholdt den 17. april. om udvØrsted-borgerne ønsker mere information om den forestående renovering af kirken, og dette ønske imødekommes. Fremover vil man kunne holde sig orienteret under punktet "renovering af Ørsted kirke".
Med venlig hilsen Ørsted-Dåstrup menighedsråd