Organist/Rytmisk og klassisk kirkemusiker til Syv Kirke søges

En stilling som organist ved Syv Kirke er ledig til start 1. november 2019 eller efter aftale.

Stillingen er på 19 timer.

Både PO – og DOKS organister opfordres til at søge.

  • Er du til klassisk traditionel kirkemusik, rytmisk musik – nyere som ældre salmer – og er du den, der også vil gå nye veje – og sammen med vores kirkesanger, præster (og alle os andre) indgå i et kreativt samarbejde om at udvikle musik og sang i vores kirke og sognegård -så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

  • Vi forventer, at du indgår aktivt i vores forpligtende samarbejde med godt humør, åbenhed og imødekommenhed – i forhold til både menighed, kolleger og menighedsråd.

  • Ud over almindelige kirkelige handlinger forventes du at stå for vores frivillige voksenkor – herunder opsøgende arbejde og lidt sociale aktiviteter.

    Ligesom du forventes at arrangere og koordinere arbejdet med cafékoncerter og andre koncerter i Sognegården eller kirken.

  • Du vil få et godt, positivt arbejdsmiljø – med et velfungerende samarbejde mellem præster, menighedsråd og personale. Selv i en travl hverdag er vi gode til at få tingene til at fungere, så der også er plads til fornyelse.

  • Der er i stillingen en vikarforpligtelse i forhold til de 2 andre sognekirker i vores pastorat.

Syv kirke er en traditionel landsbykirke. Vi har godt 3200 sognebørn.

Orglet i kirken er et Frobeniusorgel - opsat i 1967. Det har et manual, 8 stemmer samt pedal subbas 16.

I kirken er også et el-klaver.

I Sognegården har vi både et velstemt koncertflygel og et el-klaver.

Du kan se mere om os på www.kirkervedviby.dk

Ansættelsen sker ved Syv Sogns Menighedsråd, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Løn vil bero på en forhandling ml. Menighedsrådet og den faglige organisation.

For DOKS-organister vil den ligge i intervallet 309.460,00 - 377.084,00 + tillæg for en fuldtidsstilling.

For PO-organister vil den ligge i intervallet 298.610,00- 313.738,00 + tillæg for en fuldtidsstilling

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Ønsker du at vide mere om os og/eller stillingen er du velkommen til at kontakte sognepræst Hans Eiler Hammer 24972422 eller sognepræst Morten Kastrup 23841578.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Syv Sogn – syv.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 6. oktober 2019.09.11

Samtaler og prøvespil forventes afviklet d. 15. oktober fra kl. 10 og d. 23. oktober fra kl. 17.

Der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest. Der vil være en prøvetid i stillingen.