Valgte for menigedsrådet i Ørsted-/Daastrup sogne 2016-2020

 

 

Valgte for menighedsrådet i Syv sogn 2016-2020